16. Протокол № 10 засідання комітету з конкурсних торгів

                                                                                                                                             

                         П Р О Т О К О Л   №  10

засідання комітету з конкурсних торгів

міської комунальної лікарні № 3

 

10 грудня  2014 р.                  12-00 год.                          м. Тернопіль

 

 

про розгляд пропозицій конкурсних торгів
учасників по виконанню робіт
по реконструкції 
котельні та прийняття рішення
про 
визнання торгів такими, що не відбулися

 

ПРИСУТНІ:

 

Лазарчук Юрій Васильович  - голова комітету з конкурсних торгів лікарні ,                                                          головний лікар

Николишин Ганна Павлівна  - заступник голови  комітету з конкурсних торгів лікарні,
                                           головний бухгалтер

Зубик Ольга Зіновіївна        - секретар  комітету з конкурсних торгів лікарні,                                                       бухгалтер.

 

Члени комітету з конкурсних торгів лікарні:

 

Іванюк Олександра Теофілівна   -   бухгалтер,

Перекінчик Світлана Степанівна  -   головна медична сестра,

Циганок Леонід Іванович            -   заступник головного лікаря по будівництву.

 

Порядок денний: 

       Розгляд пропозицій конкурсних торгів учасників по виконанню робіт по реконструкції котельні Міської комунальної лікарні № 3, вул. Волинська, 40, м. Тернопіль, прийняття рішення комітету, оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу та власному веб-сайті замовника.


Виступили:

      По першому питанню:

      Виступив Лазарчук Ю.В., головний лікар,  голова комітету з конкурсних торгів Міської комунальної лікарні № 3, який проінформував членів комітету про те,
що, згідно розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації № 472-ОД від 31.10.2014 року та відповідно з оприлюдненими змінами до річного плану закупівель на 2014 р., нашій установі заплановано виділення
коштів по КЕКВ 3142 на реконструкцію котельні Міської комунальної лікарні  № 3, вул. Волинська, 40, м. Тернопіль на очікувану суму 3 764 525 грн.  по процедурі відкритих торгів.

      До 11.00 год. 09.12.2014 року Замовнику було подано 3 (три) пропозиції конкурсних торгів. Комітетом з конкурсних торгів 09.12.2014 р. о 12.00 год. було проведено розкриття пропозицій конкурсних торгів учасників, а саме:

- Пропозиція № 1:
учасник Комунальне підприємство теплових мереж  «Тернопільміськ-теплокомуненерго» Тернопільської міської ради,  
код ЄДРПОУ 14034534,  цінова пропозиція 6 913 717,2 грн.;

- Пропозицяі № 2:
ТзОВ «Сервіскотломонтаж-Львів»,

код ЄДРПОУ 37801512, цінова пропозиція 6 913 537,2 грн.;

- Пропозиція № 3:
Товариство з обмеженою відповідальністю Міжгалузеве територіально виробниче об’єднання «КОМПЛЕКС»,
код ЄДРПОУ 13798347, цінова пропозиція 7 193 280,0 грн.

 

      Як видно із вище названих пропозицій, цінова пропозиція № 2
ТзОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» є найбільш вигідною пропозицією
конкурсних торгів, але
вона перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі. Тому, комітету з конкурсних торгів, відповідно ч.2
статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII
від 10.04.2014 р. (із змінами), далі – Закону, необхідно визнати торги по реконструкції котельні Міської комунальної лікарні № 3, вул. Волинська, 40, м.Тернопіль по коду 41.00.4 Державного класифікатора продукції та послуг
ДК 016-2010:  «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)» такими, що не відбулися.

 

      Відповідно ч.3 статті 30 Закону, повідомлення про відміну торгів
або визнання їх такими, що не відбулися, надіслати усім учасникам
протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення
та, згідно з ч. 1 статті 10 Закону, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніш як через  7 днів з дня прийняття рішення. Також, вище вказану інформацію оприлюднити і на  власному веб-сайті замовника www.tmkl3.te.ua.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Інформацію виступаючого взяти до відома.

2. Визнати торги по реконструкції котельні Міської комунальної лікарні № 3, 
    вул. Волинська, 40, м. Тернопіль по коду 41.00.4 Державного класифікатора           продукції та послуг ДК 016-2010:  «Будування нежитлових будівель
    (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)»
   такими, що не відбулися.

3. Протягом 3 робочих днів з дня прийняття замовником рішення про визнання торгів     такими, що не відбулися, надіслати повідомлення усім учасникам торгів.

 4. Не пізніш 7 днів з дня прийняття замовником рішення про визнання торгів                такими, що не відбулися, опублікувати повідомлення на веб-порталі
     Уповноваженого органу з питань закупівель.

5. Забезпечити опублікування повідомлення про відміну торгів або визнання їх
    такими, 
що не відбулися на веб-сайті Міської комунальної лікарні №3
      www.tmkl3.te.ua.

                           
                     Голосували:

                     “за” – 6 (шість ),  

                     “проти” – немає.

                     ”утримались’’ – немає.

 

Голова  комітету з конкурсних торгів      ________________    Ю.В.Лазарчук

 

Заступник голови комітету
з конкурсних торгів                              _________________  Г.П.Николишин

 

Секретар  комітету з конкурсних торгів   __________________  О.З.Зубик
                                                                

Члени  комітету з конкурсних торгів:
                                                          __________________  О.Т.Іванюк  

                                                          __________________  С.С.Перекінчик

                                                          __________________  Л.І.Циганок

                                                                                                                                             

Comments