17. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів

                                                                                                                                

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                         Наказ Міністерства економічного
                               розвитку і торгівлі України
                                  15.09.2014  № 1106

 

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

 

1. Замовник.

   1.1. Найменування:            Міська комунальна лікарня № 3

          1.2. Місцезнаходження: 46027 м. Тернопіль вул. Волинська, 40

   1.3. Відповідальний за проведення торгів:   

 Лазарчук Юрій Васильович,   телефон (0352) 55-09-00,
                                                         телефакс (0352) 55-09-06

 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

          2. Інформація про предмет закупівлі

Код ДК 016-2010  41.00.4 :  Будування нежитлових будівель (нове будівництво,  реконструкція,  капітальний  і  поточні  ремонти)

(Реконструкція котельні Міської комунальної лікарні № 3, 
вул. Волинська, 40, м. Тернопіль)

 

  3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу
з питань закупівель

Бюлетень № 126 від 11.11.2014 р., оголошення № 189403.

 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних  пропозицій, 

цінових пропозицій) відбулося:     09.12.2014 р.    12.00 год .

                                                                             (дата)                       (час)

      Місце розкриття:     

 за адресою замовника: м. Тернопіль  вул. Волинська, 40, 
Міська комунальна лікарня № 3, поліклініка, 3 поверх, актова зала.

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

 

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/
місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів

(запитом цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітка

1

№ 1

09.12.2014 р., 10.30 год.

 

Комунальне підприємство теплових мереж  «Тернопільміськтепло-комуненерго» Тернопільської міської ради,   код ЄДРПОУ 14034534

46001 м. Тернопіль вул.І.Франка,16, тел. (0352)25-25-39

Необхідні документи, передбачені документацією конкурсних торгів, подані повністю

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

6 913 717,2 грн.

 

2

№ 2

09.12.2014 р., 10.35 год.

 

 

ТзОВ «Сервіскотломонтаж-Львів»,

Код ЄДРПОУ 37801512,

Адреса факт: м. Львів вул. Антоновича,120,

Адреса юрид. м. Львів вул. Природна,5б/20

Тел./факс: (032) 2326575

Необхідні документи, передбачені документацією конкурсних торгів, подані  повністю

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

 

6 913 537,2 грн.

 

3

№ 3

09.12.2014 р., 10.40 год.

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю Міжгалузеве територіально-виробниче об’єднання «КОМПЛЕКС»,

Код ЄДРПОУ 13798347,

79040 м. Львів-40 вул. Городоцька,357, тел./факс (032) 292-74-26, 297-65-68

Необхідні документи, передбачені документацією конкурсних торгів, подані повністю

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

 

7 193 280,0 грн.* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.

   6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

Комунальне підприємство теплових мереж  «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради: інженер відділу ВМТП

Гораль Олег Богданович
(посада, прізвище, ініціали)

_____ підпис _____
(підпис)


ТзОВ «Сервіскотломонтаж-Львів»

головний інженер проекту  
Миронюк Олександра Володимирівна
(посада, прізвище, ініціали)

_____ підпис _____
(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Міжгалузеве територіально-виробниче об’єднання «КОМПЛЕКС»
 _________________немає______________________

____________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

____ немає_____
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі:

   Зауважень не має .     (підпис)           /Миронюк О.В./ 

______________________________________________

 

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Заступник голови комітету з конкурсних торгів  Николишин Г.П.____ підпис ___                          (посада,                                                          прізвище, ініціали)      (підпис)

Член  комітету з конкурсних торгів                         Циганок Л.І.____  підпис ___         
       (посада,                                                          прізвище, ініціали)      (підпис)

Член  комітету з конкурсних торгів                         Іванюк О.Т._____ підпис __
       (посада,                                                          прізвище, ініціали)      (підпис)

Член  комітету з конкурсних торгів                         Перекінчик С.С.__підпис ___  
       (посада,                                                          прізвище, ініціали)      (підпис)

                                                                                             
Голова комітету з конкурсних торгів      _____ підпис ____      Ю.В.Лазарчук                         .                                                  (підпис)           (ініціали та прізвище)

                                                           М.П

Секретар комітету з конкурсних торгів    ____ підпис ____          О.З.Зубик                                                                                                 (підпис)               (ініціали та прізвище)

                                                                                                                                

Comments