19. Звіт про виконання договору (газ)

                                                                                                                                       

ДП «Зовнішторгвидав України»,
Кабінет Замовника
01601 м.Київ, вул.Воровського, 22

вхідний №13123WX547915, №218587

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014  № 1106

З В І Т

про виконання договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,        розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.                                               23.12.2013 р. ,    № 218587  ВДЗ № 101 (844)

2. Договір про закупівлю.

    2.1. Номер договору.        № 1/п-3250

    2.2. Дата укладення договору. 15 січня 2014 р.

    2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 
            1 798 100 грн. (Один мільйон сімсот дев’яносто  вісім тисяч сто гривень)

3. Замовник.

    3.1. Найменування. Міська комунальна лікарня № 3

    3.2. Код за ЄДРПОУ. 02001334

    3.3. Місцезнаходження. 46027 м.Тернопіль, вул. Волинська, 40

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

    4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
            Публічне акціонерне товариство «Тернопільміськгаз»
         

    4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
            21155959

    4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
            вул. Чернівецька,54-а,  м. Тернопіль 46006,  
            тел.(0-352)
25-37-84, 25-98-65  

5. Предмет закупівлі.

    5.1. Найменування. газ природний, скраплений  або в газоподібному стані                     (код ДК 016-2010    06.20.1)

    5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором.            390 000 куб.м.

    5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
            За адресою замовника

    5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором.                  січень – грудень 2014 р.

6. Строк дії договору. по 31.12.2014 р.

7. Сума оплати за договором.   1 242 699,09 грн. (Один мільйон двісті сорок дві тисячі шістсот дев’яносто дев’ять гривень 09 коп.) з ПДВ.

Головний лікар,
голова комітету з конкурсних торгів

                                     Ю.В.Лазарчук
      
                                          

                                                                                                                                        

Comments