07. Звіт про результати державних закупівель (газ)

                                                                                                                


ЗАТВЕРДЖЕНО                    
         Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010  N 922  (у редакції наказу
Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі 
                                      України від 27.12.2011 N 428)
 
 ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
в одного учасника

N
1 від 23.01.2014 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування:   Міська комунальна лікарня № 3 м. Тернополя

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:    02001334

1.3. Місцезнаходження46027  м. Тернопіль вул. Волинська, 40  

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

Лазарчук Юрій Васильович – головний лікар, голова комітету з конкурсних торгів, 
46027  м. Тернопіль вул. Волинська, 40, тел. (0-352) 550900, тел./факс (0-352) 550906, TMKL3@meta.ua;
Николишин Ганна Павлівна – головний бухгалтер, 
заступник голови комітету з конкурсних торгів, тел. (0-352) 550901;
Зубик Ольга Зіновіївна – бухгалтер, секретар комітету з конкурсних торгів,  
тел. (0-352) 550905.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02013188.  

2. Джерело фінансування закупівлі:    місцевий бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування:
газ природний, скраплений  або в газоподібному стані (код ДК 016-2010    06.20.1)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  390 000 куб.м.,  
1 798 100 грн. (цифрами),
Один мільйон сімсот дев’яносто вісім тисяч сто гривень (словами).
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
46027  м. Тернопіль    вул. Волинська, 40  

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послугсічень – грудень 2014 р.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.tmkl3.tk

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:  23.12.2013 р. ,  № 218587  ВДЗ № 101 (844)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:   23.12.2013 р. ,  № 218587/1 .

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:ВДЗ №102 (845) від 26.12.2013 р.,№236926

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:      ВДЗ №7 (853) від 23.01.2014 р., №022009.

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 09.12.2013 р.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 24 грудня 2013 р., 13.30 год, Публічне акціонерне товариство «Тернопільміськгаз»          

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ)4,6105 грн. за 1 куб.м. 
 1 798 100 грн. (цифрами)  
(Один мільйон сімсот дев’яносто  вісім тисяч сто гривень) (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:                                                                                                         

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:    Публічне акціонерне товариство «Тернопільміськгаз»          

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21155959

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
вул. Чернівецька,54-а,  м. Тернопіль 46006,  тел.(0-352) 25-37-84, 25-98-65  

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 
15.01.2014 р., 1 798 100 грн. (цифрами)  (Один мільйон сімсот дев’яносто  вісім тисяч сто гривень) (словами)

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):  4,6105 грн. за 1 куб.м.

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Замовником отримана інформація, що підтверджує відповідність ПАТ «Тернопільміськгаз» кваліфікаційним критеріям, відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» , а саме: наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами.

13. Інша інформація.

Процедура закупівлі в одного учасника застосовувалась відповідно до пп.2 ч.2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

14. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів):

Ю.В.Лазарчук - голова  комітету з конкурсних торгів,        

Г.П.Николишин -  заступник голови комітету з конкурсних торгів,                             

О.З. Зубик -  секретар  комітету з конкурсних торгів,                                                                

Л.І.Циганок, С.С.Перекінчик , О.Т.Іванюк  - члени  комітету з конкурсних торгів.


Голова комітету з конкурсних торгів,
головний лікар                                                                                  Ю.В.Лазарчук

                                                                                                                       

Comments