04. Повідомлення про акцепт (газ)

                                                                                                                                    

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України26.07.2010 N 922 (у редакції
наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 428) 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
або цінової пропозиції, або пропозиції
за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування:  Міська комунальна лікарня № 3 м. Тернополя

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:    02001334

1.3. Місцезнаходження:  46027  м. Тернопіль вул. Волинська, 40

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлігаз природнийскраплений  або в газоподібному стані (код ДК 016-2010    06.20.1)

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг390 000 куб.м.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг46027  м. Тернопіль вул. Волинська, 40

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послугсічень – грудень 2014 р.

3. Процедура закупівліпроцедура закупівлі в одного учасника

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель23.12.2013 р. ,  № 218587  ВДЗ № 101 (844)

 5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батьковіПублічне акціонерне товариство «Тернопільміськгаз»

5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:21155959                                                                                                                                                      

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Чернівецька,54-а,  м. Тернопіль 46006 , тел.(0-352)253784, 259865

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):  орієнтовна вартість  -     1 798 100 грн. (цифрами),Один мільйон сімсот дев’яносто вісім тисяч сто гривень (словами).                                                                                                     

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): Ціна за 1 куб.м. - 4,6105 грн.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника): 
24 грудня 2013 р.

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю22.01.2014 р.

Голова комітету з конкурсних торгів, головний лікар                                              Ю.В.Лазарчук


                                                                                                                                    
Comments