07. Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі (газ)

                                                                                                                                     
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 15.09.2014  № 1106

ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

    1.1. Найменування. Міська комунальна лікарня № 3 м.Тернополя

    1.2. Код за ЄДРПОУ. 02001334

    1.3. Місцезнаходження. 46027  м. Тернопіль, вул. Волинська, 40


2. Джерело фінансування закупівлі.
   Місцевий бюджет


3. Інформація про предмет закупівлі.

     3.1. Найменування предмета закупівлі.    
             06
.20.10-00.00 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

     3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
             284 479 куб. м.

     3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
              За адресою замовника

     3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
             Січень – грудень 2015 р.


4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.

     4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію                про застосування переговорної процедури закупівлі. 
            www.tmkl3.te.ua,  
                www.rada.te.ua

     4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної                    процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу
           з питань закупівель.
                  
             № 223633, ВДЗ №159(26.12.2014) від 26.12.2014
.        

     4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної                      процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з              питань закупівель.
           
№223633, "ВДЗ" №159(26.12.2014) від 26.12.2014р., вх.№ 14124FX858261.

     4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за                        результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного              на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
           
«ВДЗ» №162(31.12.2014) від 31.12.2014,    № 228269  


5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.             
23.12.2014 р.


6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.

    6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  
            Публічне акціонерне товариство «Тернопільміськгаз»  

    6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
            21155959

    6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання
          (для фізичної особи), телефон, телефакс.
           вул. Чернівецька, 54-а,  м.Тернопіль 46006 ,
           тел. (0-352) 25-37-84, 25-98-65


7. Результат проведення процедури закупівлі.

    7.1. Дата акцепту пропозиції. 26.12.2014 р.

    7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 14.01.2015 р.

    7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

 

                   2 186 300,00 грн. (з ПДВ)   (цифрами)                    

 

(Два мільйони сто вісімдесят шість тисяч триста гривень 00 коп.) (словами)     

    7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
             Ціна – 7,68528 грн. за 1 куб.м.                                                                                                                                       

8. Відміна процедури закупівлі.

    8.1. Дата прийняття рішення.

    8.2. Підстава.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,
головний лікар                                                   
Ю.В.Лазарчук


                                                                                                                                     

Comments