06. Повідомлення про акцепт (електроенерія)

                                                                                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції,
 або пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

   1.1. Найменування.        Міська комунальна лікарня № 3 м.Тернополя

   1.2. Код за ЄДРПОУ.       02001334

   1.3. Місцезнаходження.   46027  м.Тернопіль вул. Волинська, 40

2. Предмет закупівлі.

   2.1. Найменування предмета закупівлі. 
         35.11.10-00.00 - Енергія електрична

   2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 
         609 352 кВт/год

   2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
          За адресою замовника

   2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
         
Січень – грудень 2015 р.

3. Процедура закупівлі.  Переговорна процедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,        розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
    №
223621, ВДЗ №159(26.12.2014) від 26.12.2014

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

    5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
      
     ВАТ «Тернопільобленерго»

    5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
             00130725.

    5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної            особи), телефон, телефакс.
            вул.Енергетична, 2, м.Тернопіль, 46010, тел.: (0352) 25-77-76, 52-50-13.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції,       пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

 

                   920 000,00 грн. (з ПДВ)   (цифрами)                    

 

(Дев’ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.) (словами)     

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів           (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної               процедури закупівлі). 26.12.2014 р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).                   з 12 по 29 січня 2015 року.

Голова комітету з конкурсних торгів,
головний лікар                                                            Ю.В.Лазарчук

                                                                                                                                          

Comments