19. Інформація про результати проведення переговорної процедури (електроенергія, № 2, 02.02.2016 р.)

                                                                                                                         
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014  № 1106


ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі


1. Замовник.

    1.1. Найменування.         Міська комунальна лікарня № 3 м.Тернополя

    1.2. Код за ЄДРПОУ.       02001334

    1.3. Місцезнаходження.   46027  м.Тернопіль, вул. Волинська, 40


2. Джерело фінансування закупівлі.   Місцевий бюджет


3. Інформація про предмет закупівлі.

    3.1. Найменування предмета закупівлі.    


           Д
ержавний класифікатор продукції та послуг  016-2010:
                                   35.11.1 - Енергія електрична.

            
«Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 (CPV:2008):   

                           код 09310 - Електрична енергія
                             (09310000-5 – Електрична енергія)

     3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
              810 959 кВт/год

     3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
            
За адресою замовника

     3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
              Січень – грудень 2016 р.


4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.

     4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію                про застосування переговорної процедури закупівлі.
           www.tmkl3.te.ua,
             www.rada.te.ua

    4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної                     процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з                 питань закупівель.   
            № 009745,  ВДЗ № 9 (16.01.2016) від 16.01.2016.

    4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної                     процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з             питань закупівель.
          № 009745,  ВДЗ № 9 (16.01.2016) від 16.01.2016.                     

    4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції
          за результатами застосування переговорної процедури закупівлі,                             розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.                 № 012766,  «ВДЗ» № 12 (20.01.2016) від 20.01.2016.


5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.               12.01.2016 р.


6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.

    6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
            ВАТ «Тернопільобленерго»

    6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
          
00130725

    6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання
          (для фізичної особи), телефон, телефакс.
             вул.Енергетична, 2, м.Тернопіль, 46010,
             тел.: (0352) 25-77-76,
 52-50-13


7. Результат проведення процедури закупівлі.

    7.1. Дата акцепту пропозиції. 16.01.2016 р.

    7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 01.02.2016 р.

    7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

 

    1 480 000,00 грн. (з ПДВ)    
             (цифрами)


     (Один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.)  
             (словами)

    7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
            1,8250 грн. за 1кВт/год.                                                                                                                                       

8. Відміна процедури закупівлі.

    8.1. Дата прийняття рішення.

    8.2. Підстава.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,
головний лікар                                                      Ю.В.Лазарчук
 


                                                                                                                         
Comments