22. Звіт про результати проведення переговорї процедури (електроенергія, № 2, 02.2016 р))

                                                                                                                         
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014  № 1106


ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

4 від 05 лютого 2016 р.


1. Замовник.

    1.1. Найменування.      Міська комунальна лікарня № 3 м. Тернополя

    1.2. Код за ЄДРПОУ.     02001334

    1.3. Місцезнаходження. 46027  м. Тернопіль вул. Волинська, 40

    1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками
          (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу
          із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).


Лазарчук Юрій Васильович – головний лікар, 
                           голова комітету з конкурсних торгів,
                           46027  м. Тернопіль вул. Волинська, 40, 
                           тел. 0(352) 550900, тел./факс 0(352) 550906,
                           TMKL3@meta.ua;
 
Николишин Ганна Павлівна – головний бухгалтер, 
                           заступник голови комітету з конкурсних торгів,
                           тел. 0(352) 550901;
                           TMKL3@meta.ua;
 
Зубик  Ольга  Зіновіївна – бухгалтер, 
                           секретар комітету з конкурсних торгів,
                                            тел. 0(352) 550905,
                           TMKL3@meta.ua.


2. Предмет закупівлі.

    2.1. Найменування. 

              Державний класифікатор продукції та послуг  016-2010:
                                          35.11.1 - Енергія електрична


«Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 (CPV:2008):
код 09310 - Електрична енергія  

(09310000-5 – Електрична енергія)


    2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
            810 959 кВт/год.

    2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
            За адресою замовника.

    2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
            Січень – грудень 2016 р.


3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

    3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація
           про застосування переговорної процедури закупівлі.
              www.tmkl3.te.ua,
              www.rada.te.ua

    3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
          процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу
          з питань закупівель.
            № 009745,  ВДЗ № 9 (16.01.2016) від 16.01.2016.

    3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
          процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу
          з питань закупівель. № 009745/1,  ВДЗ № 9 (16.01.2016) від 16.01.2016.

    3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції
          за результатами застосування переговорної процедури закупівлі,                             розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
          № 012766,  «ВДЗ» № 12 (20.01.2016) від 20.01.2016.

    3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення              
          переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі
          Уповноваженого органу з питань закупівель.
              
           031123, ВДЗ № 24 (05.02.2016) від 05.02.2016.


4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.             
12.01.2016 р.


5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).
    
16.01.2016 р., 10.00 год,  ВАТ «Тернопільобленерго»


6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану                   вартість):

 

  Ціна – 1,8250 грн. за 1 кВт/год. 
              (цифрами)

 

(Одна гривня 8250 коп.)
            (словами)


7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

    7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  

            ВАТ «Тернопільобленерго» 

    7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
         
00130725

    7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
            вул.Енергетична, 2, м.Тернопіль, 46010,
            тел.: (0352) 25-77-76,
        52-50-13


8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі
    про закупівлю.   
01.02.2016 р.

   1 480 000,00 грн. (з ПДВ)    грн.     (цифрами)

(Один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.)    (словами)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури                   закупівлі.                         


10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 
     законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
    кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України
    "Про здійснення державних закупівель".
                    

       

Замовником отримана інформація від ВАТ «Тернопільобленерго», яка необхідна
для проведення переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п.п. 2 частини 3 статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», замовник
не встановлює  кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками  або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу .
                                                                                                                                             

11.Інша інформація.                                                                                                                            
Переговорна процедура закупівлі застосовувалась відповідно до пп.2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.  Відкрите акціонерне товариство «Тернопільобленерго»  включено в «Зведений перелік суб’єктів природних монополій», який розміщено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua                                                                                         
                                      
12. Склад комітету з конкурсних торгів  (прізвища, ініціали та посади членів комітету
      з конкурсних торгів)
:

 

Ю.В.Лазарчук - голова  комітету з конкурсних торгів,             

Г.П.Николишин -  заступник голови комітету з конкурсних торгів,                         

О.З. Зубик -  секретар  комітету з конкурсних торгів,                                                                     

Л.І.Циганок, С.С.Перекінчик , О.Т.Іванюк, С.М.Кравець, Ю.С.Гасай - члени  комітету з конкурсних торгів.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,
головний лікар                                                        Ю.В.Лазарчук
                  

                                                                                                                         
Comments