27. Повідомлення про внесення змін до договору (26.07.2016 р., пара та гаряча вода)

                                                                                                      

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку
і торгівлі України ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору
 


1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,         розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель

                № 009707,  ВДЗ № 9 (16.01.2016) від 16.01.2016.


2. Договір про закупівлю.

    2.1. Номер договору.    № 1

    2.2. Дата укладення договору. 01 лютого 2016 р.

3. Замовник.  

    3.1. Найменування.      Міська комунальна лікарня № 3

    3.2. Код за ЄДРПОУ.   02001334

    3.3. Місцезнаходження.   46027 м. Тернопіль вул.Волинська, 40


4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

    4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
           Товариство з обмеженою відповідальністю 
            «БІОАЛЬТЕРНАТИВА»

    4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
          
  37582308.

    4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
           
81135, Львівська обл., Пустомитівський р-н,
           с. Зубра, вул. Стуса, 6 Б,
           тел. 067-67-44-880,
           тел./факс : 0672311368.


5. Зміни до договору про закупівлю.

    5.1. Дата внесення змін до договору.       26 липня 2016 р.

    5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору.

           Додаткова угода від  26.07.2016 р. до Договору № 1
           про закупівлю товару (теплова енергія у гарячій воді/парі)
          за державні кошти від 01.02.2016 р.:

    «Сторони дійшли згоди  доповнити Договір № 1 про закупівлю товару
    (теплової енергії у гарячій воді/ парі) за державні кошти
    від 01 лютого 2016 р. пунктом 12.9 і викласти його в наступній редакції:

   «В зв’язку із набуттям  Учасником статусу платника ПДВ
   з 01.07.2016 року, Сторони дійшли згоди всі розрахунки
   за даним Договором проводити з врахуванням 20% ставки податку
   на додану вартість.»

   5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору. 

          
Згідно з  пунктами 1 та 6 частини 5 статті 40 Закону,
         «Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися
         після його підписання  до виконання зобов’язань сторонами
         в повному обсязі, крім випадків:     
                                                                          
       1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням
           фактичного обсягу видатків замовника;                                                                                                                                            
       6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів
            пропорційно до змін таких ставок» .


Головний лікар, голова комітету

 з  конкурсних торгів                           Ю.В.ЛАЗАРЧУК                                                                                                      

 
Comments