2. Європейська хартія прав пацієнтів в Україні

Європейська Хартія Прав Пацієнтів в УкраїніХартію підкріплено 3 правами активних громадян.

Ці права дозволяють громадянам та об’єднанням громадян просувати та сприяти реалізації прав пацієнтів і, таким чином, вони є необхідною складовою частиною Хартії.


·        Право здійснювати громадські заходи

·        Право здійснювати правозахисні заходи

·        Право приймати участь у формуванні політики


Права активних громадян

1. Право на профілактичні заходи

Кожна особа має право на профілактичні заходи з метою попередження розвитку захворювання.

2. Права на доступність допомоги

Кожна особа має право на отримання доступної медичної допомоги, яка гарантовано надається кожному, без будь-якої дискримінації за матеріальним станом, місцем проживання, хворобою чи часом звертання по допомогу.

3. Право на отримання інформації

Кожна особа має право на отримання повного обсягу інформації стосовно стану здоров’я, медичної допомоги, в тому числі медичного втручання, можливостей і умов використання результатів медичної допомоги та усіх доступних сучасних технологій.

4. Право на інформовано згоду

Кожна особа має право отримувати повну інформацію, яка забезпечить їй можливість брати активну

участь у прийнятті рішень щодо медичного втручання та/або участі у наукових дослідженнях.

5. Право вибору

Кожна особа має право вільного вибору методів профілактики, діагностики та реабілітації на основі адекватної інформації.

6. Право на конфіденційність

Кожна особа має право на конфіденційність особистої інформації, включаючи інформацію про стан здоров’я, медичний огляд чи обстеження, їх результати, інтимну і сімейну сторони життя, а також право на захист приватності під час проходження діагностичних, лікувальних чи реабілітаційних процедур.

7. Право на повагу до часу пацієнта

Кожна особа має право на швидке отримання своєчасної медичної допомоги протягом необхідного періоду. Це право стосується будь-якої фази лікування.

8. Право на допомогу, яка відповідає прийнятим стандартам якості

Кожна особа має право на отримання якісної медичної допомоги, яка відповідає затвердженним стандартам.

9. Право на безпеку

Кожна особа має право захисту від шкоди, яка може бути їй заподіяна через неякісне функціонування системи надання медичної допомоги, злочинну недбалість чи лікарську помилку, та має право на отримання медичної допомоги, що відповідає стандартам високого ступеня безпеки.

10. Право на використання сучасних технологій

Кожна особа, незалежно від її матеріального стану, має право на доступність медичної допомоги, включаючи діагностичні і лікувальні процедури та лікарські засоби, що відповідають міжнародним стандартам.

11. Право на усунення надмірного болю

Кожна особа має право на максимально можливе усунення болю на будь-якій стадії лікування.

12. Право на індивідуалізоване лікування

Кожна особа має право на проведення діагностичних та лікувальних процедур, які якнайбільше відповідають її особистим потребам.

13. Право на скаргу

Кожна особа має право скаржитися на завдані їй страждання і збитки та право отримати відповідь чи іншу відповідну реакцію.

14. Право на отримання відшкодування завданої шкоди

Кожна особа має право на отримання відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди, завданої у зв’язку з взаємодією з системою охорони здоров’я, зокрема з наданням медичної допомоги, протягом розумного терміну.

Comments