3. Права та обов'язки пацієнтів

Права та обов’язки пацієнта

 

Пацієнт має право:

- на кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я;

- на достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, включаючи існуючі та можливі фактори ризику та їх ступінь;

 - на ознайомлення з порядком обстеження, лікування і ризиком, що має місце при виконанні медичних маніпуляцій (операцій) та давати (або не давати) згоди на них. У випадках недієздатності пацієнта це право надається його близьким родичам або його опікунам;

  - на правовий захист від будь-яких форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я;

  - на відшкодування заподіяної шкоди здоров’ю;

 -       на оскарження неправомірних рішень і дій працівників закладу охорони здоров’я;

 -       на  можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди з висновками державної медичної експертизи.

 

Пацієнт зобов’язаний:

 -       надати лікуючому лікарю  об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються його здоров’я;

-       дотримуватись правил розпорядку лікарні;

-       чітко виконувати приписи лікуючого лікаря (за виключенням хворих, в яких є порушення свідомості);

-       відшкодовувати збитки, навмисне нанесені майну лікарні;

-       особисто зробити відмітку в медичній карті про отримання обов’язкової інформації, згідно з законодавством України;

-       піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;

-       проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.

Comments