- Зміни пільгового забезпечення громадян лікарськими засобами

опубліковано 27 жовт. 2016 р., 10:17 Адмін Сайту   [ оновлено 5 січ. 2017 р., 08:38 ]

                                                                                                        
Картинки по запросу рецепт ліки

Внесено зміни в порядок забезпечення громадян лікарськими засобами на пільговій основі, зокрема, щодо необхідності надання персональних даних пацієнтів

Внесено зміни в порядок забезпечення громадян лікарськими засобами на пільговій основі, зокрема, щодо необхідності надання персональних даних пацієнтів.

1. Постановою КМУ від 18.02.2016 року №136 запроваджений порядок здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг і т.і.. Установлено, що причетні до надання пільг різноманітні установи незалежно від форми власності подають Міністерству фінансів інформацію, у тому числі, персональні дані пацієнтів, які користуються пільгами при забезпеченні лікарськими засобами.


2. Отримання пацієнтами в аптечній мережі лікарських засобів безкоштовно чи на пільговій основі є соціальною виплатою у безготівковій формі через юридичні особи, така виплата є персоніфікована, тобто надається конкретній особі, хоча і отримується нею через медичний заклад.


3. Існуючий механізм реалізації пільги (соціальної пільги) на забезпечення медикаментами передбачає:

- пацієнт отримує пільговий рецепт, в якому вказуються його персональні дані (П.І.П. пацієнта та адреса хворого);

- рецепт отоварюється в аптеці;

- на основі отоварених рецептів аптекою складається реєстр відпущених медикаментів, який надається медичному закладу;

- на основі отриманих реєстрів медичний заклад направляє платіжне доручення у казначейство;
- казначейство перераховує кошти аптеці за відпущені медикаменти.


4. Постановою КМУ від 18.02.2016р. №151 передбачено, що для здійснення верифікації інформації, наданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, Мінфін збирає та обробляє інформацію, яка містить персональні дані та банківську таємницю. Право Мінфіну на збір персональних даних закріплене у першому абзаці ст.40 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу країни.Чинним законодавством не передбачене отримання медичними працівниками згоди пацієнтів на обробку їх персональних даних. Оскільки обробка персональних даних включає у себе і передачу таких даних, у відповідності до
зазначених вище документів, ТМКЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги», яким видаються пільгові рецепти, зобов’язаний вказувати у реєстрі виплат, який подається у казначейство для повернення коштів аптекам, персональні дані пацієнтів, що отримали медикаменти на безкоштовній чи пільговій основі.

5. У реєстрі виплат вказується прізвище, ім’я, по батькові, адреса реєстрації, ідентифікаційний код, серія та номер паспорта одержувача соціальних виплат. Внесення двох останніх даних є єдиною зміною у механізмі реалізації пільги на забезпечення медикаментами.

6. Відмова пацієнтів надати персональні дані унеможливлює подальшу реалізацію їхньої пільги на забезпечення лікарськими засобами, оскільки за відпущений медикамент не будуть перераховані кошти, що прогнозовано приведе зменшення обігових коштів аптеки, і, як наслідок, до відмови або обмеження співпраці із забезпечення пільгової категорії пацієнтів медикаментами.

7. При роботі з персональними даними та їх обробці медичні працівники керуються ЗУ «Про захист персональних даних», яким, зокрема, передбачений захист персональних даних (ст.24) і встановлена відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних (ст.28)

Джерело


                                                                                                        

Comments