Наказ МОЗ "Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я"

Картинки по запросу время врача

Коли, кому скільки можно працювати?

Чинний наказ, 
за яким розраховується робочий час
медичного працівника в державних закладах України. 

Наказ від 25.05.2006 № 31

Відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України (із змінами), пункту «з» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Установити такі норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я:

1.1 38,5 години на тиждень для лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу), медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів) за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці:
— лікарняних, санаторно-курортних закладів, профілакторіїв;
— амбулаторно-поліклінічних закладів (за винятком лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих);
— закладів переливання крові, швидкої та екстреної і консультативної медичної допомоги, медицини катастроф;
— санітарно-профілактичних закладів;
— молочних кухонь, будинків дитини, дитячих будинків;
— шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та
— установ освіти і соціального захисту населення;


— інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;
— бюро судово-медичної експертизи;
— клінік, лабораторій та інших структурних підрозділів охорони здоров’я
-науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

1.2.33 години на тиждень для лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих:
— амбулаторно-поліклінічних закладів;
— амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, пунктів охорони здоров’я (здоровпунктів),
— фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів ( у тому числі сільських та селищних рад);
— центрів (бюро) медико-соціальної експертизи, лікарсько-консультаційних комісій;
— лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють на протязі всього робочого часу на медичних генераторах ультракороткохвильової частоти потужністю більше ніж 200 ват.

У ті дні, коли згідно з графіком роботи або правилами внутрішнього трудового розпорядку ці лікарі працюють у стаціонарі (чергування), на дільниці, проводять санітарно-просвітню та профілактичну роботу, диспансеризацію, тривалість їх робочого дня встановлюється за пунктом1.1 цього наказу.

1.3.40 годин на тиждень:
— для керівників закладів та установ охорони здоров’я, їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників відділів, служб та інших підрозділів (за винятком лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою — керівників структурних підрозділів та закладів охорони здоров’я, у тому числі амбулаторно-поліклінічних), головних фахівців (головних медичних сестер, головних фельдшерів, головних інженерів, головних енергетиків, головних технологів тощо), фахівців, технічних службовців та робітників (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці);


— для провізорів, фармацевтів аптек, зайнятих тільки відпусканням ліків та інших товарів аптечного асортименту;
— для молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з догляду за хворими, сестер-господарок (за винятком тих, хто працює із шкідливими умовами праці).

1.4.18 годин на тиждень:
— для вчителів І-ХІІ класів шкіл, вчителів-дефектологів та логопедів закладів охорони здоров’я (крім будинків дитини).

1.5.20 годин на тиждень:
— для завідувачів логопедичних пунктів, логопедів будинків дитини.

1.6.24 години на тиждень:
— для музичних керівників, концертмейстерів, акомпаніаторів, культорганізаторів.

1.7.30 годин на тиждень:
— для вихователів, старших вихователів закладів охорони здоров’я.

1.8.36 годин на тиждень:
— для вихователів-методистів закладів охорони здоров’я, вихователів будинків дитини.

2. Перелік професій і посад, для яких застосовується ненормований робочий день, установлюється колективним договором.

3. Напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні тривалість роботи не може перевищувати 5 годин (стаття 53 Кодексу законів про працю України).

4. Норми робочого часу, установлені в цьому наказі, застосовуються для медичних працівників незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.


5. Для працівників, які працюють у закладах (структурних підрозділах) і на посадах у шкідливих умовах праці, установлюється скорочена тривалість робочого тижня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року №163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня», на підставі результатів атестації робочих місць порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

6. Уважати такою, що не застосовується на території України, постанову Ради Народних Комісарів СРСР від 11 грудня 1940 року №2499 «Про тривалість робочого дня медичних працівників».

7. Директору Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин Карамушці Л.І.забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я України В.Л.Весельського.

Comments