Концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я в України

                                                                                                                                  

Концепцію підготовлено спеціальною робочою групою, до складу якої увійшли представники МОЗ, Міністерства фінансів, проектного офісу Національної ради реформ, а також експерти та представники громадянського суспільства. 

Документ розроблено на основі "Стратегії реформування охорони здоров'я в Україні на 2015-2020 роки" – рамкового документу, підготовленого Стратегічною дорадчою групою при МОЗ України в 2014 році.
Повний текст див. тут

Концепція пропонує опис нової, сучасної системи фінансування охорони здоров'я європейського зразка, яка буде побудована в Україні. Нова система покликана встановити чіткі гарантії держави щодо надання медичної допомоги, забезпечувати громадянам кращий фінансовий захист у випадку хвороби, ефективніше розподіляти публічні кошти та скоротити неформальні платежі.

Концепцією передбачається:

- запровадження державного гарантованого пакету медичних послуг;

- систему легальної спів-оплати за послуги, які не входять до гарантованого пакету;

- збільшення ролі добровільного медичного страхування;

- оплату фактично наданих медичних послуг замість утримання інфраструктури ("ліжко-місць");

- принцип "гроші йдуть за пацієнтом": свободу звернень до будь-якого закладу;

- доступ медичних закладів всіх форм власності до надання гарантованого пакету послуг;

- автономію державних та комунальних медичних закладів в розпорядженні коштами та управлінні;

- вільний ринок праці для лікарів, конкурентний набір та збільшення рівня доходів;

- збільшення ролі громад в організації медичної допомоги.

                                                                                                                                  
Comments