Огляд концепції реформування фінансування системи охорони здоров'я

                                                                                                                                 

17 лютого 2016 р. представлений проект «Сприяння ефективному врядуванню в системі охорони здоров’я», головною метою якого є покращення стану здоров’я, фінансового захисту, благополуччя, рівноправного доступу та задоволеності медичними послугами населення України, особливо найбільш уразливих груп.

Проект буде реалізуватися Міністерством охорони здоров’я України за кошти надані Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Швейцарською Конфедерацією. Він триває з грудня 2015 до листопада 2019 року. Для сприяння процесу реформування системи охорони здоров’я МОЗ створить Центр реформ системи охорони здоров'я, який буде стратегічно спрямовувати цей процес в Україні, і працюватиме за технічної підтримки ВООЗ.


Огляд концепції реформування фінансування системи охорони здоров'я


Очікується, що після завершення проекту будуть досягнуті такі цілі :

• Міністерство охорони здоров'я України буде направляти, координувати і ефективно управляти системою охорони здоров’я в Україні;

• впровадження реформи охорони здоров'я буде спиратися на науково обґрунтований процес розробки та втілення політики;

• Міністерство охорони здоров'я України буде мати інституційну спроможність регулювати і надавати якісні комплексні послуги з охорони здоров'я, котрі відображають та задовольняють потреби пацієнтів і будуть орієнтовані на результат.

                                                                                                                                 
Comments