Стосунки лікаря та пацієнта: моделі відносин

                                                                                                           

Картинки по запросу врач улыбка маскаМайстерність лікаря - це не лише професіоналізм, енциклопедичні знання, зважені рішення і досконале володіння технікою медичних маніпуляцій, а й уміння говорити з хворим.Мистецтво бесіди та психологічний вплив лікаря на пацієнта важко переоцінити. Запорука успішного лікування - ввічливі  взаємовідносини між лікарем і пацієнтом, засновані на довірі, підтримці, розумінні, співчутті, повазі. Контакт визначає і перспективи взаємин з пацієнтом. 

Серед важливих якостей лікаря пацієнти часто називають комунікабельність і вміння роз'яснити пацієнту сутність складних медичних процедур, а більшість скарг пацієнтів викликає не якість медичної допомоги, а бездушність, на формалізм.
 
Раніше  пацієнт просто довіряв лікарю право приймати рішення в інтересах хворого.
Лікар не ділився з хворим своїми сумнівами, приховував від нього неприємну правду. Проте успіх у лікуванні можливий при поєднанні довірчих людських відносин і наукових досягнень. А для цього технічно оснащений лікар повинен не тільки лікувати, але і вміти розмовляти зі своїм пацієнтом. Авторитетне слово лікаря може впливати на самопочуття пацієнта: впевненість лікаря передається пацієнту

Збереження лікарської таємниці - це аксіома. Бесіда з пацієнтом повинна відбуватися сам на сам. Відомості про пацієнта старше 15 років не можуть бути повідомлені стороннім особам і навіть родичам без його згоди. Лікарю завжди складно говорити про несприятливий прогноз захворювання або великі ризики маніпуляцій. Людині треба давати позитивну інформацію, що настроюють на перспективу нехай навіть мінімального поліпшення. Адже 60% вірогідність несприятливого результату операції одночасно означає 40% вірогідність одужання.


Виділяють такі моделі взаємин лікаря і пацієнта:

- патерналістська (лікар дає вказівку хворому вчинити саме так, а не інакше);

- ліберальна (лікар повідомляє хворому інформацію про захворювання, залишаючи за пацієнтом права вибору конкретного методу лікування);

- технологічна (лікар і хворий орієнтуються на показники діагностичної апаратури);

- інтерпретаційна (лікар розмовляє з хворим, роз’яснюючи суть його захворювання);

- дорадча.


Патерналістська модель

Лікар, ретельно дослідивши стан хворого, встановлює найбільш прийнятне для кожної конкретної ситуації лікування, спрямоване на повне одужання.

Останнє слово у виборі заходів лікування залишається за лікарем. Мається на увазі, що хворий може бути не згоден з призначеними процедурами, однак він не цілком компетентний у цьому питанні і згодом зрозуміє правильність вибору, зробленого лікарем, тобто при розходженні думки пацієнта з об’єктивними медичними показаннями перевага віддається останнім.

У розглянутій моделі лікар діє як опікун (батько), забезпечуючи найбільш адекватний, з його точки зору, лікування. Автономія хворого зводиться до його згодою з лікарським розсудом. 

Патерналістських модель, поширена раніше, передбачає порушення прав пацієнта і в наші дні не застосовується, за винятком ситуацій, що представляють безпосередню загрозу життю хворого, коли мова йде про екстрену операцію, реанімаційні заходи.Ліберальна модель

Лікар зобов’язаний надати пацієнту всю суттєву інформацію, що стосується захворювання. Пацієнт самостійно здійснює вибір лікування, якому лікар повинен піти, незважаючи на ймовірність деякої необ’єктивності хворого.

Саме на пацієнта в кінцевому рахунку покладається відповідальність за вибір лікування. Таким чином, концепція автономії хворого з цієї моделі полягає в контролі за формуванням лікарського рішення.


Технологічна модель

Лікар фактично не спілкується з пацієнтом, це різновид патерналістської моделі, оскільки очікувати, що пацієнт розбирається в показах апаратури в тій же мірі, як і лікар, неправильно.

Тенденція до цієї моделі існує за кордоном, що викликане складними процесами стандартизації і технологічним проривом, але це не означає, що лікар не бере участь в процесах діагностики та лікування.

Інтерпретація отриманої інформації вимагає від лікаря великих знань, а роз’яснити пацієнту, що з ним відбувається, стає тільки складніше із-за кількості одержуваних даних.

У будь-якому разі в цій моделі неясно, хто приймає рішення – лікар або пацієнт, а в процесі прийняття рішення орієнтуватися на свідчення апаратури повинні і пацієнт (в міру своїх знань і в міру роз’яснень лікаря), і лікар.


Інтерпретаційна модель

Ця модель також передбачає обов’язок лікаря 
доступною мовою якнайповніше розкривати хворому інформацію про стан його здоров’я, ризик і користь можливих втручань.

Характерною рисою цієї моделі є активна роль лікаря, який не повинен нав’язувати пацієнтові свою точку зору, але докласти всі зусилля, щоб вибір припав на єдино розумне рішення.


Дорадча 

Лікар залучає пацієнта до діалогу для виявлення кращого способу дії. Він пояснює пацієнту всі можливі варіанти лікування, і разом вони обирають один з них, який є, на думку фахівця, найоптимальніший. Модель виглядає найбільш перспективно, бо припускає добровільний договір між лікарем і пацієнтом.

                                                                                                                                                                                                                   
Comments